همه گروهها

تندیس رستم کلاچرمینه بازسازی شد

توسط آوریل 2, 2024 بدون نظر

پیرو وعده شهردار تالش مهندس داود قوی پنجه تندیس رستم کلا چرمینه بازسازی وبزودی در یکی از میادین شهر نصب خواهد گردید.

شهرداری -

نویسنده شهرداری -

More posts by شهرداری -

ارسال نظر