همه گروهها

آگهی اعلان عمومی تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال 1403 شهرداری تالش

توسط فوریه 19, 2024 بدون نظر

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند:

در راستای اجرای تبصره 3 ذیل ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور و ماده 23 دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها به شماره 202865 مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ وزیر محترم کشور ( موضوع تبصره یک ماده 2 قانون مذکور)، تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری تالش که در جلسه شماره 196 مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ شوراي اسلامي شهر تالش تصویب و مورد تایید نهایی هیات تطبیق مصوبات موضوع ماده 90 قانون شوراها قرار گرفته است در پورتال این شهرداری  به نشانی www.shahrdaritalesh.ir منتشر و جهت اجرا در سال 1403 برای اطلاع عموم شهروندان و ذینفعان آگهی و اعلام عمومی می گردد.

شهروندان محترم می توانند جهت مشاهده تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 به سایت شهرداری تالش مراجعه نمایند.

داوود قوی پنجه

شهردار تالش

تعرفه عوارض 1403

شهرداری -

نویسنده شهرداری -

More posts by شهرداری -

ارسال نظر