همه گروهها

حفظ هویت تاریخی تالش وظیفه همگانی است

توسط دسامبر 9, 2023 بدون نظر

جلسه شهردار تالش با رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهر تالش وهئیت همراه در محل دفتر شهردار برگزار شد.

💢داود قوی پنجه شهردار تالش در این جلسه بیان نمود: شهر تالش دارای آثار تاریخی فراوانی می‌باشد که نظیر آن در استان وجود نداردو شناساندن این آثار تاریخی برعهده شهرداری واداره میراث فرهنگی می باشد.

💢شهردار تالش با بیان اینکه آثار تاریخی و فرهنگی هویت ،تاریخ وفرهنگ ما را تشکیل می‌دهد، شهرداری نقش مهمی در حفظ تاریخی شهر تالش دارد .

💢وی ضمن اشاره به اهمیت تعامل و همکاری با اداره میراث فرهنگی ، انسجام و هماهنگی این دو اداره باعث بوجود آمدن اثرات خوبی در ساماندهی هویت بخشی بافت تاریخی وتسهیل امور شهروندان خواهد شد

💢وی افزود: شهری زنده است که گردشگری در آن رونق داشته باشد و شهرداری ها در مبحث مدیریت شهری با ایجاد زیر ساخت ها از طریق زیبا سازی و فضا سازی. در رونق گردشگری اثر گذار می باشد

💢شهردار تالش در این دیدار بر ضرورت تعامل و هم افزایی برای ارتقای جایگاه شهر گردشگر پذیر برای تالش بزرگ تاکید داشت.

شهرداری -

درباره شهرداری -

ارسال نظر