همه گروهها

جمعه ها شهر تعطیل نیست!

توسط دسامبر 1, 2023 بدون نظر

شاخه زنی،هرس وفرم دهی درختان بلوارها ومعابر سطح شهر تالش

🌲عملیات شاخه زنی ،هرس وفرم دهی بلوارها ومعابر سطح شهر توسط واحد فضای سبز شهرداری شهر تالش به منظور حفظ زیبایی شهر و بهره‌مند شدن شهروندان از فضای سبز شهری انجام گرفت .

شهرداری -

درباره شهرداری -

ارسال نظر