مالیهمه گروهها

اطلاعیه اعلان عمومی عوارض شهرداری تالش

توسط فوریه 2, 2021 بدون نظر

به اطلاع شهروندان محترم تالش میرساند در راستای اجرای ماده 47قانون شهرداری ها و به استناد تبصره یک ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده بند های 9،16،26 ماده 80 و ماده 85قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375و اصطلاحات بعدی بند 26ماده 55و ماده 74 قانون شهرداری ها و همچنین مستند به ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری ها ، تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب سال 1400شهرداری تالش که در جلسه شماره 279 مورخ 99/11/12شورای اسلامی شهر تصویب و مورد تایید است و برای اطلاع عموم شهروندان و ذینفعان در سایت شهرداری تالش آگهی و اعلان می گردد.

ا

ارزش منطقه ای سال 1400 شهرداری تالش(1)

تعرفه مصوب سال 1400(1)

شهرداری -

نویسنده شهرداری -

More posts by شهرداری -

ارسال نظر