همه گروهها

ضدعفونی وگندزدایی سطح شهرتوسط نیروهای زحمتکش شهرداری تالش جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا

توسط مارس 22, 2020 بدون نظر

شهرداری -

درباره شهرداری -

ارسال نظر