همه گروهها

ضدعفونی وگندزدایی سطح شهرتوسط نیروهای زحمتکش شهرداری تالش جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا

توسط مارس 22, 2020 بدون نظر
شهرداری -

نویسنده شهرداری -

More posts by شهرداری -

ارسال نظر