اخبار

ادامه روند آسفالت در شهر تالش (کوچه شهید آزموده-کوچه کوه نور-خیابان میرزائی و انشعابات – کوچه تربیت و انشعابات و کوچه نیکرو)

توسط ژوئن 28, 2016 بدون نظر

IMG_0043 IMG_0001  IMG_0003 IMG_0006 IMG_0007  IMG_0012 IMG_0013 IMG_0021 IMG_0025 IMG_0030 IMG_0031 IMG_0034 IMG_0039 IMG_0042

Shahrdari

درباره Shahrdari

ارسال نظر