اخبار

دیوار مهربانی فرصتی برای مهربان بودن

توسط دسامبر 19, 2015 بدون نظر

دیوار ها همیشه یاد اور فاصله ها هستند اما این بار بیانگر مهربانی و عطوفت مردمی است که همیشه و همواره به دیگرانی غیر از خود اندیشیده اند.و تنها به فکر خود نیستند داشته های خود را با دیگران تقسیم میکنند یا اگر نیاز داشته باشند از داشته های دیگران استفاده میکردند.

شهردارمردمی شهرستان تالش در اقدامی خدا پسندانه مکانی با عنوان دیوار مهربانی با هدف تامین لباس برای افراد بی بضاعت در خیابان آیت… غفاری راه اندازی نمود.

در این عمل انسان دوستانه مردم خیر و نیکو کار تالش پوشاک نو و یا قابل استفاده  ولی اضافه خودرا بر چوب لباس های دیوار مهرباتی آویزان میکنند تا مورد استفاده نیاز مندان قرار گیرد.

Shahrdari

نویسنده Shahrdari

More posts by Shahrdari

ارسال نظر