اخبار

بازگشت آرامش و آسایش خیابانها و معابربا ساماندهی دشتفروشان سطح شهر تالش

توسط آگوست 7, 2015 بدون نظر

شهرداری تالش با کمک نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی تالش با ساماندهی دستفروشان سطح شهر تالش در مکان جدید که در حاشیه رودخانه کرگانرود میباشد . یکی از مهمترین مشکلات شهری را مرتفع نمود.البته نبایدنقش ویژه شهردار IMG_4422۷۸۸۸۸ ۵۶۶۶۶۶۶۶۶و دادستان تالش را در این زمینه نادیده گرفت که شبانه روز در فکر به سرانجام رسیدن این موضوع تالش چشمگیری داشتند.

Shahrdari

درباره Shahrdari

ارسال نظر