اخبار

سخنی با همشهریان

توسط ژوئن 18, 2015 بدون نظر

باسلام:شهرداری سازمانی است که سکنه شهر با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطاء کرده است به منظور ایجاد و اداره کردن تاسیسات عمومی وضع و اجرای نظافت شهری و تامین نیازمندیهای مشترک محلی بوجود می آورند و به آن اختیار و نمایندگی می دهند.تا هزینه خدمات شهر که بر عهده آن واگذار شده است از آنان وصول و با روشهای منطقی و عادلانه بین سکنه شهر ،توزیع و سر شکن کرده و در جهت رفع نیاز های کالبدی و اساسی شهر ،برنامه ریزی و سازماندهی نماید.تا مردم در شهر احساس رفاه و آسایش نمایند.شهرداری سازمانی است مردمی که با درخواست و اراده مردم تشکیل و با همیاری و هدایت مردم در جهت سازندگی شهر گام بر میدارد.شهرداری تالش توانسته است بخشی از اهداف و برنامه های خود را با همکاری و مشارکت مردم فهیم تالش و امکانات موجود عملی نماید،هرچندکه ما معتقدیم خدمات انجام شده ناچیزو تالش برای رسیدن به جایگاه شایسته خود نیاز به تلاش بیشتری دارد. لیکن روند سازندگی در شهر آغازگشته و در پرتو عنایات حق و همراهی همشهریان و کوشش مجموعه خدمتگزار شهرداری باارایه پیشنهادات سازنده و پرداخت بموقع عوارض قانونی از سوی شهروندان فهیم تالش تداوم خواهد یافت.پرسنل سختکوش شهرداری مصمم میباشند تا همگام با سایرهموطنان غزیزکه باعزم راسخ و پولادین برای ساختن ایرانی آبادو آزاد گام برداشته و در این عزم ملی سهمی داشته و تمام کوشش و توان خود را برای رفع کلیه نیازمندیهای شهری بکار برند.

روابط عمومی شهرداری تالش

Shahrdari

نویسنده Shahrdari

More posts by Shahrdari

ارسال نظر