اخبار

مجوزنشریه (شهرما)شهرداری تالش صادرشد.

توسط ژوئن 17, 2015 بدون نظر

باتوجه به تقاضای شهرداری تالش جهت انتشار نشریه داخلی با عنوان شهر ما مجوزقانونی آن ازسوی اداره کل امور مطبوعات کل کشور صادر گردیدکه بزودی اولین نشریه در اختیار شهروندان فهیم تالشی قرار خواهد گرفت.۱۲

Shahrdari

نویسنده Shahrdari

More posts by Shahrdari